Особливості розвитку гнучкості в дівчаток 5-7 років, які займаються художньою гімнастикою

Войнаровська Г. А. 

Волинський національний університет імені Лесі Українки.

Досліджувались рухливість хребта, плечових, кульшових і гомілковостопних суглобів дівчаток 5–7 років. Досліджувані дівчата мали різний рівень розвитку гнучкості (коефіцієнти варіації – від 17,1 до 99,7 %).  Установлено: рухливість у плечових суглобах достовірно взаємозв’язана із рухливістю хребта при розгинанні;  виявлено наявність зв’язку в обох групах між рівновагою 90 о і 180 о та рухливістю в кульшових суглобах, між  рівновагою 180 о і рухливістю хребта при згинанні, між рівновагою 90 о і динамічною силою рук, що дає змогу  цілеспрямовано впливати на розвиток конкретного показника гнучкості в юних гімнасток.

PDF