Розвиток крижового відділу хребта в пренатальному періоді онтогенезу людини

Кривецький В.В.

Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці).

Актуальність і пріоритетність дослідження  зумовлена важливістю даних  про внутрішньо - утробний розвиток людини для медичної науки загалом і відсутністю цілісних уявлень про  закономірності  хронологічної  послідовності  розвитку  крижового  відділу хребетного стовпа, динаміку становлення його форми і особливості  топографо-анатомічних  взаємовідношень  між  собою  та  суміжними  органами  і  структурами впродовж пренатального періоду  онтогенезу людини [3-7 ].

PDF