Топография ділянки хребтового стовпа у плодів та ново роджених людини

В.В.Кривецький, Б.Ю.Банул, О.П.Антонюк

Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

Актуальність даної праці пояснюється необхідністю комплексного дослідження особливостей розвитку, становлення топографії структур хребтового стовпа та динаміки їх синтопічної кореляції в пренатальному періоді онтогенезу  та  в  новонароджених  людини  [1-6].  Отримані  дані  мають  важливе  значення  для  з’ясування  морфологічних  передумов  та  часу  можливого  виникнення  природжених  вад  хребта  з  метою  розробки нових, більш  раціональних методів хірургічних втручань у даній ділянці [7], розробки  нових технологій  стабілізації та корекції  хребта  при інвалідизуючих  деформаціях хребта в дітей  та підлітків [8-9].

PDF